История на клуба

История на клуба
1. Сдружение с идеална цел „Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България” е създаден на 13.10.2005 година от 8 членове-учредители. На това първо, Учредително събрание, беше избран и Управителен съвет от трима души с Председател Злати Златев, Ярослав Атанасов и Валентин Добрев и беше изготвен и приет Устава на Клуба. Средствата за съдебна регистрация на сдружението и адвокатски хонорар в рамките на 400 лева общо са безвъзмездно дарени от Валентин Добрев. По отношение на юридическата страна на нещата нашият Клуб е единствения от подобно естество в офф роуда( тук изключвам спортните клубове), който е регистриран надлежно в съда според българското законодателство и представлява юридическо лице по смисъла на закона. Естествено, всички необходими документи са подадени в срок и всички нужни документи – съдебно решение, булстат карта, актуално състояние и заверен от съда Устав са налични.
Членската маса от 8 първоначално вече е 85 души. Благодарение на събрания членски внос бяха изработени и раздадени Клубни карти, които да удостоверяват членството. За последните и най-нови членове предстои изработката на подобни карти.
През годините Клубът провежда активна експедиционна и екологична дейност. Още от самото си създаване се организират разходки и дори двудневни мероприятия, първоначално с цел разходки и забавление. От 2007 година насам, първо чрез програмата за Екологично сертифициране, а впоследствие и чрез директна работа със Дирекциите на Националните паркове Пирин, Рила и Централен Балкан сме се стремили да изградим трайни и взаимноизгодни отношения, които и занапред да държат отворени вратите пред нашите членове за регламентиран достъп до тези Паркове. Ремонтът на заслон Кобилино бранище в Рила, поставянето на пейки и маси както вътре, така и извън Парк Централен Балкан на територията на Стара планина, почистване на връх Ботев, участието в монтирането на предупредителни знаци над Калофер, почистване в Пирин са неща, които трайно ни асоциират като пазители на природата. Тази политика е налагана съвсем умишлено и целенасочено с основна цел да позволи за в бъдеще, като хора, доказали съпричастността си, да можем да си осигурим регламентиран и контролиран достъп с автомобил в Защитените територии, при спазване на нужните ограничения.
За първи път през 2009 година Клуба проведе Национална Ленд Ровър среща на Копривщица. Тя беше съпътствана с разнообразна програма, включително и Общо събрание на Клуба.
По отношение на финансирането на Клуба, през 2007 и 2008 година бяха отпуснати средства от фирма Мото Пфое, които бяха изразходвани основно за материали и консумативи за екологичните проекти. Тази година бяха договорени 2000 лева от Енел Марица Изток 3 за закупуване на Клубни инструменти и материали, но те все още не са усвоени. За първи път през 2009 година е събиран и членски внос, в рамките на 60 лева годишно.
Спортната дейност на нашия Клуб стартира в началото на 2009 година. Трима участници в клас Експерт в Националния Шампионат – Руси Русев, Виктор Мечкаров и Руслан Трифонов, и един в клас Адвенчър – Слави Славов. В крайното Отборно класиране за 2009 за Шампионата към БФАС завършихме на 5 място. Тримата състезатели в клас Експерт са и нашия Спортен комитет, който има правомощия да решава дали и под каква форма и занапред да се участва във всякакви офф роуд Шампионати и състезания, а също и да решава дали да се лицензираме за новия Шампионат към БФАС.
Благодарение на подкрепата от Мото Пфое нашия Клуб разполага с преференции при закупуването на резервни части и намаления за вложен труд, правото на един безплатен преглед на автомобилите на членовете годишно и отстъпки при застраховки и други услуги.
Клубът разполага със собствен Подфорум във Off roаd-Bulgaria.com, където можем да обсъждаме вътрешноклубни дела.
>